Retourneren

 • 100% Vegan & Natuurlijk
 • Uniek Assortiment
 • Zichtbare Resultaten
 • Persoonlijke Online Begeleiding

Klachten

Met onze producten willen we een positieve stempel drukken. Daarin heeft klanttevredenheid de hoogst mogelijke prioriteit. Onze producten zijn innovatief, uniek en vernieuwend en voor sommigen kan dat soms een beetje wennen zijn. Ook is het mogelijk dat de uitwerkingen anders zijn dan het verwachtingspatroon van de klant. Qaqao Nederland is altijd op zoek naar mogelijkheden om de producten en de klanttevredenheid te verbeteren en klachten en/of opmerkingen zullen altijd met begrip en efficiëntie worden ontvangen en afgehandeld.

Dus mocht je toch een klacht, opmerking of suggestie voor ons hebben? Dat kan uiteraard! Dan horen we deze graag van je via onze klantenservice of email: info@qaqao.nl

 

Retourneren

En wil je je bestelling retourneren? Ook dat is eventueel een optie.

“Je hebt het recht om binnen een termijn van 10 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit recht geldt niet voor producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn. De herroepingstermijn verstrijkt 10 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

We verzoeken je om zoveel mogelijk onze eigen procedure aan te houden:

 1. Vul het retour formulier in.
 2. Je retourverzoek wordt vervolgens door ons beoordeeld.
 3. Keuren we je verzoek goed, dan wijzen we de retouropdracht toe.
 4. Je ontvangt in dit geval een email met betrekking tot je retourmelding.
  5. In deze email vind je instructies voor een officiële retourorder.
 5. Je zendt de product(en) retour.

Gevolgen van de herroeping Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot
op dat moment hebt gedaan, inclusief eventuele verzendkosten (met uitzondering van eventuele
extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons
geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 10 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons
terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering
niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke
transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met
terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen
hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld,
doch in ieder geval niet later dan 10 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te
herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd
als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 dagen is verstreken. De directe kosten
van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Jij bent alleen aansprakelijk voor
de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat
verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Het is bijvoorbeeld niet nodig om de flesjes of zakjes te openen, om het product te beoordelen. Mochten er foto’s of video’s beschikbaar zijn van de reden van de retour, stuur deze dan naar ons toe. Hiermee kunnen wij beter jouw aanvraag beoordelen.

WordPress Video Lightbox Plugin